Loading Events

Aanmelden:

Je kan je aanmelden via de email: contact@denieuwemens.org. Dat is mogelijk tot maandag 15 november 18:00 uur.
Je krijgt dan een mail met de Zoom link, waarmee je toegang krijgt tot de lichtkabinet bijeenkomst.

Inloop en testen van microfoon en webcam: vanaf 19:45 uur.
Uiterlijk aanwezig zijn om 19:57 uur.
Aanvang: 20:00 uur.

Agenda

 • Opening: We starten met een gronding/verbindings exercitie (3 min.)
 • Voorstelrondje: De deelnemer stellen zich voor (30 sec. per deelnemer)
  (Naam, woonplaats en je verbondenheid/passie met De Nieuwe Mens en/of het onderwerp in 1-3 zinnen)
 • Per onderwerp:
  • Inleiding: Eigenaar van het onderwerp, de “minister” geeft een inleiding (2 min.):
   • Hoe kijkt zij/hij tegen het onderwerp aan
   • Wat vindt zij/hij belangrijk
  • Beeld/Oordeel en Besluitvorming: Doorlopen van de 5 stappen volgens Deep Democracy (Zie onderaan de volgende pagina), 10-30 min.
  • Afsluiting: De eigenaar van het onderwerp sluit af met zijn gevoel over de inhoud én over het gevolgde proces (2 minuten)
 • Afsluiting:
  • Elke deelnemer sluit af met een woord of één zin.
  • De voorzitter sluit af met een korte verbindingsexercitie (1,5 minuut)

De bijeenkomsten van het lichtkabinet zullen on-line starten (via Zoom). De bijeenkomsten zullen live worden gestreamd en ook worden opgenomen, zodat later teruggekeken kan worden.

Onderwerpen voor 15 november 2021:

 1. Tweede kamer onderwerp (verwacht in week 47): Voorstel afschaffen minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen
 2. Onderwerp vanuit leden van De Nieuwe Mens: “De ontwikkelingen rond het coronavirsus”
  (Staat tevens op de agenda van de tweede kamer, maar dan op dinsdag 17 november)

 

Ad 1:

Huidige situatie: Op dit moment dient een verplichte minimale beraadtermijn van vijf dagen in acht genomen te worden alvorens een
zwangerschap afgebroken mag worden.
Overweging: Uit diverse onderzoeken blijkt dat vrouwen en artsen zonder een verplichte minimale beraadtermijn goed in staat zijn om een weloverwogen en zorgvuldig besluit te nemen.
Voorstel: Om na gezamenlijk overleg tussen de vrouw en arts een zodanige bedenktijd in acht te nemen als nodig is om tot een weloverwogen en zorgvuldig besluit te komen.
(Voor meer informatie, waaronder de memorie van toelichting, zie de website van de tweede kamer)