Loading Events

De tweede kamer gaat binnenkort in gesprek over de volgende twee onderwerpen.

A: Het Coronatoegangsbewijs alleen nog te verstrekken na vaccinatie of na hersteldverklaring (2G). Een negatieve test is dan niet meer voldoende.
Enkele opties:

  • Het CBT is een ongeschikt instrument is om het aantal COVID besmettingen terug te brengen. Het heeft téveel ongewenste consequenties.
  • De huidige 3 G criteria handhaven (vaccinatie, hersteldverklaring of negatieve test)
  • 2G criteria invoeren (vaccinatie of hersteldverklaring)

B: Het Coronatoegangsbewijs verplicht invoeren voor werknemers van bepaalde sectoren.
Enkele opties:

   • Het CBT is een ongeschikt instrument is om het aantal COVID besmettingen terug te brengen. Het heeft téveel ongewenste consequenties.
   • Bestaande verplichting is afdoende (Op dit moment kan  een verplicht coronatoegangsbewijzen (CTB’s) gevraagd worden bij toegang tot culturele activiteiten, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten, horeca en sport.)
   • Eens om ook een CBT te kunnen vragen in de niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstsverlening op publieke plaatsen.
   • Eens om de CBT te verplichten voor werknemers (Bv in de zorg sector) .

Bron

Als beide wetsvoorstellen zouden worden aangenomen, dan zou de situatie kunnen ontstaan dat niet gevaccineerde werknemers niet meer toegestaan zouden worden in sommige sectoren werkzaam te zijn. Kortom twee wetsvoorstellen met ingrijpende consequenties.

Beide voorstellen hebben ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Vragen die gesteld kunnen worden:

 1. In hoeverre dragen de voorstellen bij aan het beoogde doel?
 2. Zijn er mogelijk andere voorstellen die met minder consequenties ook zouden kunnen bijdragen aan het beoogde doel?
 3. In hoeverre worden met deze wetsvoorstellen de solidariteit in de samenleving vergroot (0f juist verder ondermijnd)

Aanmelden: Spreek mee tijdens dit lichtkabinet.
Meld je aan (tot 17 januari 12:00 uur) via ons email adres: contact (gevolgd door “@denieuwemens.org”)  met als onderwerp: Lichtkabinet 17 januari 2022).

 

Voor de geïnteresseerden nog meer achtergrond informatie:

Het kabinet heeft op 12 november (het CBT-wetsvoorstel) en op 15 november (het 2G-wetsvoorstel) ter advisering voorgelegd aan de Raad voor de Rechtspraak. De Raad voor de Rechtspraak heeft op 17 november advies uitgebracht. Dit advies is bijna 5 weken later (vlak voor Kerst) aan de leden van de tweede kamer toegestuurd. Advies van de Raad voor de Rechtspraak

 • de Tijdelijke wet uitbreiding coronatoegangsbewijzen (het ‘CTB-wetsvoorstel’).
  Het CTB-wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke gezondheid (hierna: de ‘Wpg’) en geeft werkgevers in sommige situaties de verplichting, en in andere situaties de mogelijkheid om werknemers en andere werkenden om een coronatoegangsbewijs te vragen. Het vragen van een CTB in CTB-plichtige sectoren is voor werkgevers een verplichting; buiten CTB-plichtige sectoren is het, na een daartoe vastgestelde ministeriële regeling en na een verkregen advies van het Outbreak Management Team (hierna: het ‘OMT’), een bevoegdheid. Om van die bevoegdheid gebruik te kunnen maken is instemming van de ondernemingsraad (hierna: de ‘OR’) of personeelsvertegenwoordiging nodig, voor zover die aanwezig zijn.
 • de Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen (hierna: het ‘2G-wetsvoorstel’).
  Het 2G-wetsvoorstel wijzigt de Wpg om het bij ministeriële regeling mogelijk te maken dat een CTB voor bepaalde activiteiten en voorzieningen uitsluitend kan worden gebaseerd op vaccinatie of herstel (‘2G’). Doel hiervan is om de snelheid van de verspreiding van het virus af te remmen, de overbelasting van de zorg tegen te gaan en kwetsbare mensen te beschermen, en sectoren die nu gesloten moeten blijven, weer (geleidelijk) op een veilige manier te kunnen heropenen.
  Het inzetten van de 2G-maatregel bij ministeriële regeling mag enkel indien de ernst van de bedreiging van de volksgezondheid noodzakelijk is. Overigens geldt dat de 2G-maatregel nimmer mogelijk is om toegang te krijgen tot de werkplek en deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Daarnaast bevat het 2G-wetsvoorstel een uitzondering voor personen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren. Ook zullen er uitzonderingen gelden voor personen die om andere redenen niet in aanmerking komen voor een vaccinatie (zoals kinderen tot en met 12 jaar). Voor hen zal 2G niet van toepassing zijn.